Gedrag

Honden hebben een breed scala aan gedragingen, waarmee ze hun bedoelingen kenbaar maken. Hoe beter we begrijpen wat een hond bedoelt, des te beter we hem kunnen begeleiden, opvoeden of trainen.

Er is nog steeds veel onkunde onder hondeneigenaren omtrent het gedragsrepertoir van de hond. Hierdoor wordt de hond verkeerd begrepen en vaan onterecht gecorrigeerd. Deze pagina's zijn een poging om een beter begrip van hondengedrag te verwezelijken en daarmee het welzijn van honden te verbeteren.

Kennis van gedrag is een start, sturen en begeleiden van het gedrag is de vervolgstap. Weten waarom een hond bepaald gedrag vertoont is de eerste stap naar begrip en inzicht. Weten hoe je vervolgens dit gedrag kunt be´nvloeden is de belangrijke vervolgstap. Deze bladzijden bevatten daarom uitleg vn verschillende gedragssystemen en verschillende vormen van leren bij de hond.

Honden zijn leuk zolang ze gewenst gedrag vertonen, maar worden afgedankt zodra het gedrag ons niet meer aanstaat. De enige manier om dit op te lossen is door kennis van het gedrag en van gedragsbe´nvloeding.