Neus

Inhoud

De neus:

Top

Geurenwereld

Honden zijn echte "neus-dieren". Dat wil zeggen dat ze zeer veel gebruik maken van hun reuk vermogen. De belevingswereld van de hond bestaat voor een groot deel uit geuren. Vergeleken de hond hebben mensen een slecht ontwikkeld reukvermogen en wij kunnen ons daarom moeilijk een voorstelling maken van de geurenwereld van de hond. Ter illustratie: De oppervlakte van het neusslijmvlies is bij de hond 25 tot 250 cm▓ en bij de mens maar 2 tot 3 cm▓. Een Cocker SpaniŰl heeft 67 miljoen reukcellen, een Duitse herder 200 miljoen en de mens slechts 5 tot 20 miljoen. Van dit superieure reukvermogen van de hond wordt dankbaar gebruik gemaakt bij diverse acties. Denk daarbij aan jachthonden, speurhonden, reddingshonden, drugshonden, explosieven opsporingshonden. Er zijn zelfs honden die huidkanker kunnen ruiken. De hond herkent zijn huis en zijn baas beter door de geur dan door zijn zicht.

Vaak kunnen reacties van een hond herleid worden tot hun geheel andere beleving van hun omgeving dan wij mensen die ervaren. Het is belangrijk om dit in gedachte te houden. Een hond die de neus in het kruis van een dame steekt is geen viezerik, maar gewoon een nieuwsgierig wezen dat tracht om een ander levend wezen te leren kennen. Een hond die de bomen en lantaarnpalen langs snuffelt doet niet veel anders dan wij als wij onze krant lezen. Begrip voor de geurenwereld van de hond is een eerste vereiste in de omgang met een hond.

Top

Kleur van de neus

De meeste neusspiegels van honden zijn zwart. Bij bruine honden komt vaak een bruine neus voor. Er zijn ook honden met vleeskleurige neuzen (vleesneus) of deels vleeskleurige neuzen (vlinderneus, b.v. bij Steenbrak). Een wisselneus is een neus die van kleur verandert onder invloed van weer of hormonen. Dit komt nogal eens voor bij witte honden (o.a. Witte Herders). De neus wordt dan lichter in de winter en kleurt weer zwart in het voorjaar.

Top

Bouw van de neus

bouw van de neus

De neus van een hond bestaat uit verschillende onderdelen:

Top

Reukvermogen

Het reukvermogen van een hond is om vier redenen veel beter dan dat van de mens:

  1. Bij de mens bevinden de reukcellen zich alleen in de neusholte en dan nog alleen in de bovenste neusschelpen
  2. Het oppervlak waar het neusslijmvlies zich bevindt bevat bij de hond veel meer plooien
  3. De hond heeft meer pigment in het neusslijmvlies dan de mens
  4. Honden hebben een groter onderscheidend vermogen voor geuren, waardoor ze verschillen veel beter kunnen ruiken

Bij de mens heeft het reukslijmvlies slechts een oppervlakte van 1/4000 deel van de totale huid. Het oppervlak van het reukslijmvlies van een hond is bijna even groot als zijn totale huidoppervlak.
Het reukvermogen is min of meer verbonden aan de aanwezigheid van pigment in het reukweefselgebied. Doordat ook hier meer pigment bij de hond aanwezig is (een bruinachtige kleur ten opzichte van een gele kleur bij de mens), is de werking van de hondenneus nog meer in het voordeel. Overigens is dit ook de reden dat albino's een verminderd reukvermogen hebben Ún de reden dat men bij speurhonden streeft naar dieren met veel pigment.

korte neus

Het reukvermogen kan door verschillende oorzaken slechter zijn:

Bij het volgen van een spoor neemt de hond een mix van geuren in zich op. Deze geuren komen niet alleen van zweet en huidschilfers van een mens of dier dat het spoor gemaakt heeft. Door vertrapping van grond en gras komen ook geuren vrij, die belangrijke aanwijzingen voor de hond vormen. Op vochtig zand kan een hond een spoor van ongeveer 8 tot 12 uur oud volgen. Op begroeide grond treden bij het maken van het spoor meer grondbeschadigingen op, waardoor meer geuren vrij komen. Honden zijn dan tot 36 uur later in staat het spoor te volgen. Dit is ook afhankelijk van het weer: bij sterke regenval spoelt het spoor weg en ook intensieve zonneschijn kan het spoor nadelig be´nvloeden.

Bij het volgen van een spoor kan een hond om diverse redenen van het spoor afwijken:

Top

Laatst gewijzigd op:

Deze pagina is onderdeel van de Hondenvraagbaak