Training

Inleiding

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van diverse gehoorzaamheidsoefeningen. Hoewel de programma's verschillen, zijn er wel parallellen tussen de verschillende FCI-Ob-niveaus. En ook tussen FCI-Ob enerzijds en VZH, IPO- en reddingshondentraining anderzijds zijn overeenkomsten. In onderstaande tabel worden diverse oefeningen gerubriceerd naar aard. Per oefening wordt de training uitgelegd.
Voor een aantal oefeningen is het erg handig, zo niet noodzakelijk als de hond enkele basis-vaardigheden beheerst. Die worden onder elke rubriek aangegeven en uitgelegd. Duidelijk is daarbij te zien dat bepaalde basisvaardigheden voor meerdere oefeningen van nut kunnen zijn.

Oefeningen

Klik in de tabel op de oefeningen waarover je meer wilt weten.
(Nog niet alle oefeningen zijn beschikbaar, dit zal de komende tijd meer inhoud krijgen)

Discipline Plaats/Vak Vooruit sturen Apport Hoog apport Afstoppen Distant control Volgen met posities
FCI-Ob-B Plaats -- Tussen-apport -- -- -- Zit
FCI-Ob-1 Plaats -- Vlak-apport Sprong -- Af-Zit-Af Af
FCI-Ob-2 Vak -- Vlak-apport metaal Hoog-apport met Sta 3 posities Zit+Af
FCI-Ob-3 Pion + Vak naar Pion Richting-apport Hoog-apport metaal met Sta en Af 6 posities Sta+Zit+Af
VZH -- -- -- -- -- -- --
IPO1 -- Vooruit met Af Vlak apport Hoog apport
sprong+schutting
-- -- Zit en Af
IPO2 -- Vooruit met Af Vlak apport Hoog apport
sprong+schutting
-- -- Zit en Af en Sta
IPO3 -- Vooruit met Af Vlak apport Hoog apport
sprong+schutting
-- -- Zit en Af en Sta
IPO-R-G -- -- -- -- -- -- --
IPO-R-A/B -- naar Pion Vlak apport -- met Af van Af naar Sta Zit
KNPV speurhonden -- naar Pion Sprong -- -- -- Af
 
Basis-oefeningen Blijven Blijven Blijven Vlak apport Blijven Blijven Volgen
Hierkomen Sta en Af in elke positie Niet kauwen op apport sprong+schutting Hierkomen Sta en Af in elke positie Sta en Af in elke positie
Vooruitsturen Vooruitsturen     Sta en Af in elke positie Achterwaarts Af Blijven
Sta en Af in elke positie            

Top

Laatst gewijzigd op:

Deze pagina is onderdeel van de Hondenvraagbaak