Hond en Wet

Reizen in Europa

Europees Dierenpaspoort

Als je met je hond naar het buitenland reist, moet je vanaf 1 oktober 2004 over een Europees dierenpaspoort voor je hond beschikken. In dit dierenpaspoort staat het identificatienummer (chip of tatoeage) van je hond en onder andere wanneer en waartegen je hond is gevaccineerd. Het Europese dierenpaspoort vervangt alle in ons land bestaande documenten die tot nu toe werden gebruikt voor het reizen met honden naar en vanuit het buitenland. Zo wordt de RabiŽs-enting in dit paspoort genoteerd en krijg je niet meer het aparte roze formulier. Ook gezondheidsverklaringen en eventuele andere entingen die het buitenland verplicht stelt kunnen in het paspoort worden genoteerd.
Je kunt het Europese dierenpaspoort verkrijgen bij je dierenarts.

NB: Denk eraan dat ook honden jonger dan drie maanden die naar het buitenland gaan over een Europees dierenpaspoort moeten beschikken! En dat niet alle Europese lidstaten honden jonger dan drie maanden toelaten.

Identificatie van in Nederland geboren honden

Het identificatienummer van je hond, alsmede de identificatiedatum en de plaats waar deze identificatie is aangebracht, komen in het Europese paspoort te staan. Het identificatienummer is het nummer van de chip die bij je hond is ingebracht of van de tatoeage die is aangebracht.
Bij rashonden brengen de medewerkers van de Raad van Beheer de chip meestal in voordat de hond zes weken oud is. Als je een rashond hebt, kun je dus in het dierenpaspoort invullen dat je hond is gechipt op een datum omgerekend naar de leeftijd van zes weken. De medewerkers van de Raad van Beheer brengen de chip altijd in de linkerzijde van de hals voor het schouderblad in. Je kunt in het dierenpaspoort als plaats waar de chip is ingebracht dus invullen linkerzijde van de hals voor het schouderblad. Een uit het buitenland geÔmporteerde rashond, die nog geen chip heeft, kan gechipt worden, maar dit mag alleen door medewerkers van de Raad van Beheer.
Heb je een rasloze hond, dan kan de dierenarts een chip inbrengen bij je hond.
Identificatie met een chip is ook aan te raden als je niet naar het buitenland gaat. Je kunt deze identificatie namelijk laten opnemen in een databank. Mocht een hond onverhoopt kwijtraken en elders gevonden worden, dan kunnen ze door middel van zijn chipnummer de baas opsporen.

Verplichte entingen voor het buitenland

Om met je honden naar het buitenland te gaan, moeten ze voldoen aan de regels van alle landen waar je verblijft of doorheen komt. Voor alle landen geldt dat de honden minimaal 21 dagen voor vertrek geŽnt moeten zijn tegen Rabies. In de meeste Europese landen gelden globaal dezelfde regels (chip, paspoort, rabies-enting), maar er zijn een aantal landen die strengere regels hebben. Zo moeten de honden voor bepaalde landen verplicht ontwormd of teegen teken/vlooien behandeld zijn, heb je een gezondheidsverklaring nodig of is aanvullend bloedonderzoek nodig. Ook zijn er verschillende regels bij dieren jonger dan 3 maanden, die nog niet tegen rabiŽs ingeŽnt kunnen worden. De specifieke eisen per land kun je vinden op de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (www.licg.nl) .

Vervoer van meer dan 5 honden

Voor het vervoer van honden binnen Europa zijn regels gemaakt. Indien een eigenaar met meer dan 5 honden reist, valt hij onder commercieel vervoer en moet aan allerlei aanvullende eisen voldoen.
Ale je met meer dan vijf dieren gaat reizen binnen de EU voor bijvoorbeeld een tentoonstelling of wedstrijd, kan dit vallen onder de regeling voor niet-commercieel verkeer van meer dan vijf dieren.
Om van deze regeling gebruik te maken moet er een schriftelijke aanvraag voor exportcertificering worden ingediend bij het NVWA kantoor in Zwolle of Eindhoven voor de exportcertificering van de dieren. Binnenkort zal op de website van de NVWA ook de mogelijkheid worden aangeboden om de aanvraag digitaal in te dienen. Voorlopig kan dit nog niet en kan via de volgende pagina bepapald worden waar en hoe de aanvraag gedaan moet worden: aanvragen keuringen levende dieren.
Het verzoek dient vůůr 07.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van keuring te zijn ingediend, exportaanvragen voor maandag moeten op vrijdag voor 07.00 uur zijn ingediend. De VWA dierenarts komt dan langs, controleert de dieren, de chips en de paspoorten en geeft een zogenaamd Traces certificaat af. Dit moet binnen 24 uur voor vertrek zijn i.v.m. de gezondheidsverklaring die op het certificaat moet worden afgegeven en uiteraard worden kosten in rekening gebracht.
Het certificaat is 4 maanden geldig en je kunt dus met die groep dieren 4 maanden lang binnen de EU reizen, tenzij de rabiŽsvaccinatie van ťťn van de dieren eerder verloopt.

Op de NVWA-site kun je de werkinstructie overige dieren vinden onder de volgende link: werkinstructie overige dieren. Op pagina 5 van dit document van de NVWA staat het volgende over het niet-commerciŽle vervoer van gezelschapsdieren:
De volgende opmerkingen zijn van toepassing bij ďniet commercieel vervoer van meer dan 5 dierenĒ:

Top

Laatst gewijzigd op:

Deze pagina is onderdeel van de Hondenvraagbaak