Gezonde puppenVanaf de geboorte is het zaak om de puppen goed gezond te houden. Allereerst gebeurt dat door de moederhond gezond te houden, zodat zij de pups goed kan verzorgen. Anderzijds moeten wij als verzorgers met een aantal zaken rekening houden en goed de vinger aan de pols houden. Hieronder volgen een aantal zaken.

Temperatuur puppen en omgeving

De eerste tijd kunnen de puppen zichzelf nog niet goed warm houden. We moeten daarom zorgen dat de omgeving niet te koud wordt, omdat de puppen anders teveel afkoelen. Een te lage temperatuur zal ervoor zorgen dat de pups snel door hun energievoorraad heengaan, onderkoeld raken, hierdoor niet meer bewegen, niet meer eten en uiteindelijk doodgaan. In de grafiek hiernaast staat de temperatuur van de puppen en de ideale omgevingstemperatuur weergegeven.

Een wat lagere omgevingstemperatuur is niet erg als de moederhond veel bij de puppen ligt en die zo warm houdt met haar lichaam. Dan is het zelfs raadzaam om het niet te warm te hebben in de werpkist, omdat de moederhond het anders te warm heeft.

Aan het gedrag van de pups is voor een deel al af te lezen of de omgeving te warm of te koud is. Liggen ze op een hoopje bij elkaar dan is het niet te warm. Liggen de pups verspreid dan kan de temperatuur te hoog zijn. Indien de omgeving van de puppen te koud wordt, kan deze met behulp van een warmtelamp of een warmtedeken verwarmd worden. Hou er wel rekening mee dat de teef een wat koelere plek moet kunnen vinden.
In de zomer kan een te warme omgeving wat afgekoeld worden met behulp van een ventilator. Laat deze dan over de werpkist blazen en er niet in. Dit kan dan immers tocht geven, wat slecht is voor de puppen.

Top

Groei van de puppen

De groei van de puppen hangt af van een aantal zaken:

Volwassen
gewicht
Geboorte
gewicht
Groei
per dag
  4 kg 150 gr 22 gr
  9 kg 215 gr 30 gr
20 kg 340 gr 60 gr
32 kg 430 gr 70 gr
60 kg 590 gr 80 gr

Als fokker is het zaak de groei van de puppen goed bij te houden en te controleren of ze op schema liggen. Is dit nl. niet het geval dan zal tot bijvoeding overgegaan moeten worden. Ook is het dan verstandig om de gezondheid van de teef goed te controleren. In de tabel hiernaast wordt een indicatie gegeven van de groeisnelheid in de eerste periode.

Pups kunnen de eerste dag wel tot 10% in gewicht afnemen, doordat de melkgift van de teef nog op gang moet komen. Dit is normaal. Daarna moeten de pups in gewicht toenemen. Gelijk blijven of zelfs gewichtsverlies betekent dat de pups onvoldoende melk opnemen. Ook al heeft de teef voldoende melk dan is dat nog geen garantie dat de pups ook voldoende binnen krijgen. Daarom moeten de pups in de eerste levensweek minimaal een keer per dag gewogen worden. Pups van kleine rassen groeien minimaal 10-20 gram per dag, pups van grote rassen 30-60 gram per dag (zie ook tabel). Een vuistregel voor de groei van pups is ook wel: 2-4 gr/d per kg volwassen gewicht.

Als een pup wat minder groeit kunnen we deze wat vaker bij de teef aan de tepels leggen. Hou dan bijvoorbeeld de grotere even weg of leg die aan de voorste tepels en de achterblijver aan de achterste tepels (de achtstste tepels geven doorgaans meer melk en de pup hoeft er minder zuigkracht voor te ontwikkelen). het is normaal dat pups niet elke dag evenveel groeien. Dan weer groeit de ene wat minder en dan de andere.
Indien het gehele nest minder of geen groei vertoont of indien er een pup duidelijk achterblijft, kan het beste de dierenarts ingeschakeld worden. Ook moet(en) de pup(s) dan bijgevoerd gaan worden. Soms kan het verstandig zijn om juist de grootste pup bij te voeren, zodat de kleineer pups meer kans aan de tepels van de moeder krijgen.
Bijvoeren kan met een zuigflesje, maar de snelste, veiligste en ook makkelijkste methode is met een maagsonde. Als voeding moet een hondenmelk vervangend preparaat gebruikt worden. Koemelk, geitenmelk en dergelijke hebben een andere samenstelling en zijn niet geschikt. Een vuistregel voor de hoeveelheid melk is 150 ml per kg pup per dag, verspreid over 8 voedingen. Een pup van 3 ons moet dus 150 x 0,3 = 45 ml per dag hebben, dus 8 voedingen van 6cc. Groeit de pup weer dan kan de bijvoeding langzaam afgebouwd worden.

Top

Laatst gewijzigd op:

Deze pagina is onderdeel van de Hondenvraagbaak