Lijnteelt en outcross

Inhoud:

Lijnteelt

Lijnteelt is eigenlijk een milde vorm van inteelt. Ook bij lijnteelt worden verwanten gepaard, maar de verwantschap zit niet in de eerste lijn, maar verder weg. Bij lijnteelt wordt bijvoorbeeld opa gepaard met kleinkind. Ook paringen tussen neef en nicht worden onder lijnteelt geschaard.

Zoals gezegd is lijnteelt een milde vorm van inteelt. De kans op homozygotie is daardoor kleiner en de risico's die aan inteelt kleven zijn daardoor kleiner bij lijnteelt. Over het algemeen wordt lijnteelt gezien als een acceptabele vorm van selectie op een bepaald type of een bepaalde eigenschap.

Top

Outcross

Een outcross is een paring tussen geheel onverwante individuen. Om te weten of individuen niet verwant zijn moet tenminste 8 à 10 generaties terug gekeken worden.
Bij veel rassen is het erg moeilijk om een outcross te maken: alle fokkers kiezen voor dezelfde lijnen, omdat die in show en/of werk het meest succesvol zijn. Hierdoor zijn alle tophonden vaak aan elkar verwant. Het maken van een outcross met dieren van mindere kwaliteit voor wat betreft bepaalde fokdoelen (exterieur, werkeigenschappen)kan in bepaalde gevallen een zeer verstandige keus zijn om de vitaliteit van een foklijn te verbeteren.
Bij een gesloten stamboek is het vaak nauwelijks mogelijk om een echte outcross te doen, omdat alle dieren op dezelfde voorouders terugleiden. Indien dit nodig is voor de vitaliteit van een ras, kan het goed zijn het stamboek tijdelijk te openen voor nieuwe individuen.

Top

Heterosis

Dit is het effect waarbij door het samenbrengen van twee fokdieren de nakomelingen op een bepaald kenmerk beter of extremer zijn dan beide ouderdieren. De nakomelingen zijn dan groter of gezonder dan dat je op basis van een "mix" van beide ouderdieren kan verwachten. Dit komt doordat de onverwante genen elkaar versterken. Eigenlijk is Heterosis het tegenovergestelde van inteeltdepressie.

Top

Laatst gewijzigd op:

Deze pagina is onderdeel van de Hondenvraagbaak