Ouderdieren

Fokdoel

Er worden veel hondjes geboren "omdat het zo leuk is om een keer een nestje te hebben". Dat is niet erg, als er daarnaast maar een visie is op wat je dan wil fokken. Er wordt daar vaak te weinig over nagedacht. Het resultaat is dan gewoon hondjes vermenigvuldigen en het is dan maar hopen dat deze hondjes de aanleg hebben die de toekomstige eigenaar graag ziet.

Ervan uitgaande dat men met het fokken van een nestje tracht een positieve bijdrage aan een ras te geven, moet men zich tevoren afvragen: wat wil ik met het gefokte nestje bereiken? Wat is mijn fokdoel? Dit kan natuurlijk op uiterlijke schoonheid gericht zijn of op enkele detailkenmerken (vacht, kop). Maar anderzijds kan ook gefokt worden op werkeigenschappen van een ras, bepaalde gezondheidskenmerken of bepaalde gedragseigenschappen. Tenslotte kan ook een combinatie van doelen nagestreefd worden. Hoe dan ook, het is noodzakelijk om tevoren te bepalen wat je fokdoel is. Alleen dan kun je namelijk de juiste ouderdieren uitkiezen.

Bij het selecteren van de ouderdieren moet je dus ten eerste een fokdoel voor jezelf definieren: wat vind jij belangrijk in het ras? Welke eigenschappen moeten de nakomelingen bij voorkeur hebben en welke eigenschappen wil je er vooral niet in hebben. Fok je op schoonheid of of karakter? Of op een mengeling? Hoe zwaar laat je elke factor meewegen, dus wat staat bij jou op 1, wat op 2 etc.?

Top

De juiste keuze

Bij het fokken van een nestje is een van de belangrijkste zaken de aanleg van beide ouderdieren. Deze aanleg is het genetisch materiaal dat beide ouderdieren bezitten. Elk zal immers de helft van zijn/haar genen doorgeven aan het nageslacht. Heeft het dier erfelijke afwijkingen dan zal de kans groot zijn dat deze doorgegeven worden aan het nageslacht. Maar ook als et dier zelf volkomen gezohd is, kan het drager zijn van een erfelijke afwijking. Ook al is het dier zelf dan neit ziek, dan kunnen de nakomelingen dit wel worden! He is dus zeer belangrijk om zowel de ouderdieren als de voorouders goed te checken op mogelijke erfelijke gebreken. Dorgaans is het lastig om deze informatie over de voorouders te pakken te krijgen. Soms wordt het op de site van de rasvereniging vermeld, maar vaak is men aangewezen op wat er in het "grijze circuit" rondzingt en dit is lang niet altijd betrouwbaar!

De meeste rasverenigingen stellen eisen aan de ouderdieren die gebruikt worden. Deze eisen kunnen per ras verschillen en hangen samen met de zwakke punten in een ras.Zo zullen kleine rassen zelden op HD gecontroleerd worden, terwijl grote rassen dit bijna standaard wel worden. De collie-achtigen worden doorgaans allemaal op oogafwijkingen getest, terwijl dit bij andere rassen in het geheel niet speelt. Voordat je dus gaat fokken is het goed om je in het ras en de specifieke eisen te verdiepen. Laat vervolgens de ouderdieren op de vereiste onderdelen controleren, zodat je zeker weet dat de ouderdieren gezond zijn. Alleen zo kan een nestje fokken bijdragen aan vebetering van het ras. Als de ouderdieren aan de gestelde eisen voldoen, zal de rasvereniging achter het fokproduct staan. Dit zullen ze doorgaans bekrachtigen door de fokkers die zich aan de regels houden pupbemiddeling aan te bieden.

Top

Combineren van ouderdieren

Bij het fokken van een nestje moet het doel toch zijn om het ras te verbeteren of tenminste op peil te houden. Daarbij is het belangrijkom te kijken naar de eigenschappen van de beide ouderdieren en een goede match tussen dee twee te vinden. Zorg ervoor dat zwakke punten van een van de ouderdieren zoveel mogelijk gecompenseerd worden door de andere ouder. Uiteraard is dat een "papieren" excersitie. De praktijk kan wel eens geheel anders uitpakken. Dit is enerzijds een kwestie van geluk, je weet immers nooit exact hoe de combinatie in de praktijk zal uitpakken. Maar anderzijds kenmerkt het ook de goede fokker als deze steeds de juiste combinatie van ouderdieren weet te maken.

Top

Omgevingsinvloeden

Bij het keizen van de juiste aanleg en eigenschappen van de ouderdieren speelt meer mee dan alleen de genetische aanleg. Ook de leefomgeving van het dier heeft invloed op zijn functioneren. Een hond die bijvoorbeeld veel met kinderen in aanraking komt, zal hier makkelijker mee om weten te gaan dan een hond die nooit kinderen ziet. Bij het selecteren van de ouderdieren moet dus ook gekeken worden: hoe en waar wordt de hond gehouden? Wat maakt hij zoal mee? Hoe is zijn karakter dankzij of ondanks dit?

Top

Checklist

Combinatie van persoonlijke doelen en eisen vanuit de Rasvereniging leidt tot een lijstje van factoren, waarmee rekening gehouden moet worden bij de selectie van de ouderdieren:

Uitgaande van bovenstaand rijtje is het lang niet altijd de kampioensreu of - teef die jouw voorkeur heeft. Het is ook niet zo dat kampioenshonden kampioenspups leveren. Uiteraard is de kans op kwalitatief goede pups groter als je kwalitatief goede ouderdieren gebruikt.

Top

Laatst gewijzigd op:

Deze pagina is onderdeel van de Hondenvraagbaak