Nog wat zaken over leren

Soorten bekrachtigers

Als je gedrag wilt bekrachtigen, dan zijn hiervoor verschillende mogelijkheden, zoals voer, een speeltje of een vriendelijk "braaf". Niet al deze dingen werken even sterk naar je hond toe. We maken onderscheid tussen primaire bekrachtigers en secundaire bekrachtigers. Primaire bekrachtigers zijn zaken die nodig zijn voor het overleven van de soort (voer, loopse teef).
Secundaire bekrachtigers zijn meestal signalen die oorspronkelijk geen betekenis voor de hond hadden (aai, "braaf"). De betekenis is ze geleerd. Het is echter niet verwonderlijk dat secundaire bekrachtigers (bijna) altijd minder sterk zijn dan primaire bekrachtiger.

Top

Invloeden op leerprocessen

Leerprocessen kunnen geblokkeerd worden door:

In al deze gevallen wordt de hond teveel afgeleid om "bij de les" te blijven.

Met name in geval van stress, angst of overactiviteit zijn verschillende hulpen mogelijk die ervoor zorgen dat leerprocessen beter verlopen:

Top

Aandachtspunten

  1. Totdat honden gaan dementeren kunnen zij van alles leren.
  2. De hond leert het best als hij een baas heeft die geduldig is, zeer alert reageert op acties van zijn hond (belonen, straffen) en consequent is.
  3. De beloning moet afgewisseld worden.
  4. Zoek uit welke beloning de hond het plezierigst vindt en gebruik die informatie verstandig.
  5. Geestelijke inspanning is voor een hond meer vermoeiend dan lichamelijke.
  6. Als de hond de oefening beheerst kan de moeilijkheidsgraad opgevoerd worden.
  7. Basisoefeningen die elke hond moet kunnen zijn het hierkomen, (blijven) zitten, (blijven) liggen en het wandelen zonder aan de lijn te trekken.
  8. Vraag altijd eerst aandacht van de hond en geef korte commando's die qua klank zoveel mogelijk verschillen.
  9. Als de hond de commando's heeft geleerd moet hij ze ook uitvoeren als ze door andere gezinsleden gegeven worden. Hij is de laagste in de rangorde. Kinderen moeten daarbij goed begeleid worden.
  10. Straf alleen indien nodig en op "hondse wijze".

Top

Laatst gewijzigd op:

Deze pagina is onderdeel van de Hondenvraagbaak