Kind en Hond: levensfasen

Kind en hond: overeenkomsten en verschillen in ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich langzamer dan honden. Een hond is al geslachtsrijp als hij 1 jaar oud is. Een kind van een jaar is dus iets anders dan een hond van een jaar. Behalve deze verschillen in ontwikkelingssnelheid, zijn er ook verschillen in de belevingswerelden van kinderen en honden. Hoe zit dit in elkaar?

Fases in het leven van een kind:

Fases in de ontwikkeling van een hond:

Fases in het leven van een kind

Van nul tot 4 jaar

Een pasgeboren kind heeft nog nauwelijks controle over zichzelf en de omgeving. De zintuigen werken nog niet optimaal en de bewegingen zijn nog hulpeloos. Huilen is een van de weinige middelen die het kind heeft om aandacht te vragen. Vanaf een half jaar begint een kind te kruipen en met een jaar kan het staan en een klein stukje lopen. Ook begint het kind de eerste woordjes te spreken. Langzaamaan ontwikkelt het kind zich van baby tot een echt mini-mensje. Tot vier jaar leeftijd is de belevingswereld van een kind nog beperkt. De wereld draait in hun beleving om hen. Ze zijn zich bewust van hun eigen gevoelens, maar begrijpen nog niet hoe dat zit bij andere mensen en dieren. Bij een val op hun knie voelen ze pijn, maar ze realiseren zich niet dat andere mensen en ook dieren ook pijn kunnen voelen. Nieuwsgierig verkennen ze de wereld. De glanzende ogen van een hond zijn een uitnodiging om hun nieuwsgierige vingertjes naar uit te steken. Dat dit bij de hond pijn kan doen realiseren ze zich totaal niet. De signalen die een dier uitzend begrijpen ze nog niet en ze zullen er dan ook niet of niet goed op reageren.

Van 4 tot 7 jaar

In deze periode ontwikkelt het kind het besef voor andere levende wezens. Het kan zich al echt inleven in de gevoelens van een ander mens of dier. Het snapt dat een dier ook pijn kan hebben en kan hiernaar handelen. Dit valt of staat echter ook met de opvoeding die het kind krijgt. Bij deze opvoeding hoort het leren hebben van respect voor dieren. Een kind in deze leeftijd kan dit leren begrijpen en kan ook begrijpen dat een dier iets anders is dan speelgoed. Het kind is echter nog te jong om dit ook consequent in daden om te zetten. Daarvoor is het tijds- en verantwoordelijkheidsbesef nog onvoldoende ontwikkeld.

Van 7 tot 12 jaar

In deze periode ontwikkelt het kind zich tot puber. Tijds- en verantwoordelijkheidsbesef nemen toe, maar het kind vergeet dit nog regelmatig. Ook wordt het kind nog erg in beslag genomen door de eigen ontwikkeling. In deze leeftijdsperiode kan een kind echter heel goed onder begeleiding van een volwassenen leren om voor een dier te zorgen.

Van 12 tot 16 jaar

In deze periode zijn kinderen zich vaak goed bewust van verantwoordelijkheden, maar omdat ze zelf nog volop in ontwikkeling zijn lukt het niet altijd om deze ook inderdaad te nemen. Het kind wordt domweg teveel door de eigen zaken in beslag genomen. De hormonale en sociale ontwikkelingen die een kind in deze periode meemaakt, kunnen ervoor zorgen dat een kind zich in deze periode onzeker voelt.

Top

Fases in het leven van een hond

Van nul tot 7 weken

Dit is de periode die de pup in het nest bij zijn moeder en broertjes en zusjes doorbrengt. Het leert de eerste omgangsvormen met andere honden. De moeder zal de pup ook al bijbrengen dat niet alles geoorloofd is. Toch zal de pup veel ruimte krijgen om zijn wereld te verkennen. De zintuigen van de pup ontwikkelen zich snel. Vooral geuren en geluiden neemt hij goed waar. Op 7 weken leeftijd kan een pup echter nog niet ver om zich heen kijken. Tot 7 weken leeftijd neemt de binding met het nest af. Angst is echter nog nauwelijks aanwezig.

Van 7 tot 12 weken

Deze periode wordt de socialisatieperiode genoemd. Alles wat de pup in deze periode ervaart, is hij nog niet bang van. hij zal eraan wennen en het zien als een onderdeel van zijn omgeving. Hoe meer de pup in deze periode, op een positieve manier, meemaakt, hoe minder angstgevoelens hij later zal hebben. Als de pup de socialisatie in deze periode mist, is dit later niet meer in te halen en zal de hond zijn hele leven angstiger zijn dan de gemiddelde huishond. In de relatie met andere honden staat de pup nog een beetje aan de zijlijn. Hoewel volwassen honden vaak extreem tolerant zijn naar pups in deze leeftijd, is niet alles toegestaan. Een pup moet het echter wel bont maken voordat hij op zijn kop krijgt.

Van 12 weken tot 6 maanden

In deze periode ontwikkelt de hond zich van pup tot jonge hond. Hij wordt zich bewust van zichzelf en probeert een eigen plaats in de roedel (het gezin) in te nemen. Hoe hoger zijn positie is, hoe meer hij de dingen zelf mag bepalen en regelen. Hij probeert dus "hoger op te komen". Dit gaat aanvankelijk nog op een vrij onschuldige manier. De hond is jong en voelt zich meestal nog afhankelijk van de rest van zijn gezin. Alleen durft hij het nog niet aan, maar hij probeert af en toe toch wel hoe dat aanvoelt.

Van 6 maanden tot 1 jaar

De hond ontwikkelt zich en wordt zo langzamerhand geslachtsrijp. Dit gaat gepaard met allerlei veranderingen in het lichaam. De hormonen gieren hem zogezegd door de keel. De hond begint dus te puberen. Net zoals bij mensen-pubers, is dit ook een periode voor de hond, waarin hij drang naar eigen zeggenschap afwisselt met onzekerheid. Vaak merken we dit doordat de hond het ene moment als een macho tekeer gaat en het volgende moment ineens bang en onzeker is. Hij luister in deze periode meestal minder goed. Wat hij ervoor perfect deed, is hij ineens vergeten. Net als bij mensen heeft de hond in deze tijd veel begrip, maar ook veel duidelijke leiding nodig.

Top

Laatst gewijzigd op:

Deze pagina is onderdeel van de Hondenvraagbaak