Kind en Hond: regels

Huisregels

Opvoeding van de hond

Bij de omgang kind-hond is het heel belangrijk dat beide zich houden aan regels. Dat betekent dat beide hierin opgevoed moeten worden. Een opgevoede hond heeft nog meer voordelen. Hij kent zijn plek in de roedel en erkent de leiding door volwassenen. Daardoor zal hij ook makkelijker accepteren dat wij volwassenen aan kinderen een plaats in het gezin geven. Wij bepalen immers wie er lid van de roedel is. Een opgevoede hond zal ook eerder regels accepteren die ingesteld worden voor de veiligheid van kind en hond. Tenslotte besteedt je bij de opvoeding van de hond automatisch aandacht aan hem en komt hij dus niks tekort. Een aantal algemene tips:

Tips die meer specifiek over de omgang hond-kind gaan, worden hieronder gegeven.

Top

Regels voor kind en hond

Kinderen najagen:
Rent de hond achter de kinderen aan, leer het kind dan om stil te blijven staan met de armen over elkaar, terwijl het de lucht in kijkt. Niet schreeuwen of rennen. Honden hebben weinig interesse voor stilstaande dingen. Juist beweging roept hun jachtinstinct op.

De enige manier om de omgang tussen kind en hond goed te laten verlopen is als beiden zich aan duidelijke regels houden.

Waarom laat je kind en hond nooit zonder toezicht?

  • Kinderen kunnen een hond vaak niet de baas. Honden merken dat en kunnen zich bij je afwezigheid heel anders gaan gedragen en erg opdringerig naar het kind worden.
  • Waarschuwingssignalen van de hond worden door kinderen vaak niet begrepen. Als een waarschuwing niet helpt, gebruikt een hond meestal zijn tanden om duidelijk te maken wat hij wil.
  • Als er iets onverwachts gebeurt, is een kind niet in staat om hierop te reageren en raakt dan in paniek.

Top

Omgangregels kind en hond

Top

Van jou of van mij

Door een strikte scheiding aan te brengen tussen wat van de hond is en wat van de kinderen is, voorkm je problemen op dit gebied. Het kind is nog niet bij machte om bijvoorbeeld kinderspeelgoed van de hond terug te eisen, als deze ermee vandoor gaat. Zet het kind toch door, dan kan de hond zijn tanden gaan gebruiken. De hond is dan niet vals, maar doet wat hij volgens de hondenregels mag doen! Andersom zal de hond zijn eigen speeltjes wl terugeisen als het kind ermee in de handen staat. Alweer volgens de roedelregels, voelt hij zich gerechtigd om dit te doen, desnoods met gebruik van tanden. Als zowel kind als hond goed weten wat ze wel en niet mogen pakken, is een grote risicofactor voor bijtincidenten uitgeschakeld.

Top

Laatst gewijzigd op:

Deze pagina is onderdeel van de Hondenvraagbaak