Kind en Hond: levensfasen

Relatie kind - hond

Inhoud:

Relatie kind - hond

Hoe moeten we nu die ontwikkeling van het kind en de hond ten opzichte van elkaar zien? Vaak wordt gezegd dat je de leeftijd van een hond met 7 moet vermenigvuldigen om de vergelijkbare "mensen-leeftijd" te krijgen. Dat klopt niet helemaal. Zeker bij jonge honden zit het anders. Een hond van 1 jaar oud is vergelijkbaar met een mens van ca. 18-20 jaar oud, een jong volwassene dus. Een hond van een half jaar staat aan het begin van de puberteit en is daarmee vergelijkbaar met een kind van 12 tot 16 jaar oud. Een hond die net uit het nest komt is vergelijkbaar met een kind van een jaar of 3-4. In de tabel hebben we ze naast elkaar gezet.

Tabel: Vergelijking levensfases van kinderen en honden

Levensfase Leeftijd kind Leeftijd hond
ontwikkeling zintuigen en begin van begrip van omgeving 0 - 4 jaar 0 - 7 weken
beter begrip van omgevingen belevingswereld andere individuen 4 - 7 jaar 7 - 12 weken
meer zelfstandigheid,groei tot jong-volwassen 7 - 12 jaar 12 wk - 6 mnd
puberteit 12 - 16 jaar 6 mnd - 1 jaar
(jong) volwassen vanaf 18 jaar vanaf 1 jaar

Top

Ongelijke ontwikkeling, wisselende relatie

Kind en hond ontwikkelen zich dus niet in dezelfde snelheid. Na een paar maanden kan een hond in een totaal andere fase van zijn leven zijn, terwijl het kind nog weinig veranderd is. De relatie tussen die twee kan hierdoor wisselen. Je zult hiermee rekening moeten houden.

De hond luistert beter naar ons zoontje van 4 jaar dan naar ons!
Dat lijkt zo. De hond vindt het blijkbaar leuk om met het kind te spelen en ervaart de commando's van het kind als een spelletje. Vaak is dat binnenshuis, waar de hond toch weinig anders te doen heeft. Buiten, met andere honden in de buurt of interessante geuren, zal de hond zijn eigen zaken verkiezen boven het gehoorzaamheidsspelletje met het kind. Als het er dus op aan komt, zal de hond niet luisteren.

Als een pup in huis komt, ziet hij alle kinderen onder 4 jaar als zijn gelijke: hij ziet ze als pups, zeg maar als zijn grote broer of zus. De onderlinge relatie tussen pup en kind is hierdoor vrij gelijk. De hond groeit echter snel en reeds na enkele weken is de hond het puppystadium ontgroeid. Hij ziet de kinderen onder 4 echter nog steeds als pups, maar nu meer als zijn kleine broertje of zusje. Omdat hij voor zijn gevoel nu ouder is dan deze kinderen, voelt hij zich boven hen in rangorde staan.

De hond trekt enorm aan de riem, maar niet als onze jonge dochter de riem vast heeft. Hoe kan dat?
De hond merkt dat het kind nog maar een klein en jong wezen is en neemt de rol van beschermer van het kind op zich. Op het moment dat het kind de riem vast heeft, loopt de hond naast haar om haar te beschermen.

Naarmate de hond ouder wordt, groeit hij van het ene stadium in het andere en kijkt hij dus steeds anders tegen de kinderen aan. Zag hij kinderen tussen 4 en 7 jaar eerst nog als ouder dan hijzelf, na enige maanden vindt hij ze jonger dan dat hij is en gaat ze dus ook zo behandelen. Een hond van een half jaar zal daarom moeilijk leiding accepteren van kinderen tot 12 jarige leeftijd en een volwassen hond neemt vaak alleen commando's serieus van kinderen van 16 jaar en ouder.

De hond maakt dus een snellere ontwikkeling door dan de mens. Hierdoor kan het zijn dat hij eerst nog goed met de kinderen overweg kon en veel van hen toestond, maar bij het ouder worden steeds minder accepteert. Of dit ook inderdaad tot problemen leidt, hangt af van de ambities van de hond, de regels die de volwassenen in huis stellen en het opvoedingsniveau van zowel kind als hond.

Top

Laatst gewijzigd op:

Deze pagina is onderdeel van de Hondenvraagbaak