Kind en Hond: levensfasen

Speciale situaties in de omgang kind - hond

Inhoud:

Wie was eerder: kind of hond

Als we ontwikkelingen in leeftijd en de daarmee veranderende relatie tussen kind en hond in ogenschouw nemen, begrijpen we ook waarom het verschil kan uitmaken wie als eerste in huis kwam: de hond of het kind.

Als het kind reeds in huis is, heeft het een eigen positie in het gezin. Een nieuwkomer zal eerst de onderlinge verhoudingen van het gezin proberen te ontdekken. Is de nieuwkomer een jonge pup, dan ziet hij het kind als gelijk of ouder. De startsituatie is dan dus goed, want de pup zal de positie van dit kind (aanvankelijk) niet ter discussie stellen. Wordt de pup verder goed opgevoed, dan zijn er weinig problemen te verwachten. Is de nieuwkomer een volwassen hond, dan is veel afhankelijk van zijn eerdere ervaringen. Als de hond niet met kinderen overweg kan, dan moet je je afvragen of je deze hond in huis moet nemen. Laten we er vanuit gaan dat de hond in principe vriendelijk naar kinderen is. In zijn nieuwe huis aangekomen zal hij er eerst enige maanden over doen om zich aan zijn nieuwe omgeving aan te passen. In die periode onderzoekt hij ook wat zijn positie in het gezin precies is. Als de relatie kind - hond én de hond in dit stadium goed begeleid worden, dan zal de hond het kind niet zien als een bedreiging van zijn positie en zal hij zich tevreden schikken in zijn nieuwe situatie.

Als hond en kind niet begeleid worden, dan is er een risico dat het fout gaat. Een hond zal het kind zien als een pup of jonge hond en zal hiernaar handelen. Als in zijn ogen de mensen-pup de regels overtreedt, zal hij het kind op zijn manier corrigeren. De hondse manier van corrigeren is een snelle beet. Helaas voor de hond is de huid van de mens hier niet op berekend. Het wordt nog erger doordat het gezicht van een kind zich vaak op bek-hoogte van de hond bevindt, waardoor de schade bij een kind vaak in het gezicht is.

Als de hond er eerder was dan het kind, voelt hij zich vanaf het begin ouder dan het kind. Daarbij hoort dus een hogere positie. Zeker wanneer de nieuwbakken ouders in het begin heel druk zijn met hun kind en de hond wat verwaarlozen, zal hij zich in die positie aangetast voelen. Een gezonde hond zal proberen zijn oude positie te heroveren door de indringer te verjagen. Dat dit niet past en ongewenst is in onze mensen-maatschappij snapt hij totaal niet.

Zo lief als volwassen honden om kunnen gaan met pups en jonge honden, zo kunnen ze ook met kinderen omgaan. Dit vereist echter de nodige voorzorgsmaatregelen van de volwassen mensen. Die staan in principe zowel boven de hond als het kind. Voor beiden moet het dan ook de gewoonste zaak van de wereld zijn als de volwassenen de regels stellen die in en buiten huis nageleefd moeten worden. Als deze regels juist worden toegepast, kan de combinatie kinderen en honden zeer succesvol zijn.

Top

De hond was er eerder

Als de hond al in huis is voordat het kind komt, is het zaak te zorgen dat de hond zich niet bedreigt voelt in zijn positie. Dat kun je doen door de hond overal in te betrekken. Ben je de babykamer aan het inrichten, laat hem dan daar eens snuffelen en kennismaken met al die nieuwe dingen. Zorg ervoor dat je na de geboorte van de baby voldoende aandacht aan de hond blijft geven. Krijgt het kind een flesje? Geef de hond dan een koekje of ga na het voeden van de baby lekker met hem uit. Wees niet bang dat de hond je kind zal besmetten met allerlei enge ziektes. Een gezonde, goed ingeente hond, die regelmatig ontwormd wordt en tegen vlooien behandeld wordt, zal nauwelijks een risico voor je kind zijn. Wil hij dan ook even snuffelen aan de baby, laat hem dat rustig doen. Vind je dat eng, laat hem dan aan de voetjes snuffelen of desnoods aan een kledingstuk. Vertrouw je hem helemaal niet (dit kan b.v. als de hond een verleden heeft), hou beiden dan uit elkaar, maar geef de hond altijd ruim aandacht zodra je met je kind klaar bent. Zo heeft hij geen enkele reden tot jaloezie. Soms wordt aangeraden om een vuile luier van de baby aan de hond te geven. Dit is onnodig en kan de hond zelfs tot slechte gewoontes brengen. Nog enkele tips:

Top

Kruipende kinderen

Zolang een baby in de wieg ligt, zijn er meestal weinig problemen tussen kind en hond. Dat kan gaan veranderen als het kind gaat kruipen. Ineens kan de hond lelijk gaan doen. Dat komt omdat er een aantal dingen zijn die de hond niet begrijpt of verkeerd interpreteert:

Wat kun je doen om deze problemen te voorkomen?

Top

Formaat en karakter van de hond

Een grote hond steekt qua formaat boven de meeste kinderen uit. Dit versterkt zijn gevoel dat hij hoger in rangorde staat dan het kind. Is een hond klein van stuk, dan is het kind vaak groter en straalt daardoor van nature wat meer overwicht uit. Niet alle honden zijn hier evenveel mee bezig. Sommige honden vinden het allemaal wel best en zullen het kind nooit proberen te overheersen. Een dergelijk hond zal niet snel problemen geven met een kind. Let er echter wel op dat de hond niet al te zeer overheerst of "geleefd" wordt door het kind, want zelfs de meest sullige hond heeft zijn grenzen! Er zijn echter ook honden die een sterke behoefte aan structuur en aan rangorde hebben. Die zijn actief op zoek hoe de zaakjes ervoor staan en zullen iedereen uitproberen om te zien of ze wellicht een stapje hoger op de rangorde-ladder kunnen komen. Deze hond zal dus ook de kinderen uitproberen. Een dergelijke hond kan en prima kindervriend zijn, maar er zal veel meer op gelet moeten worden hoe de kinderen met de hond omgaan en hoe de hond met de kinderen omgaat.

Top

Angst bij de hond

Er zijn vrij veel honden die wat angstig naar kinderen reageren. Kinderen bewegen op een andere manier dan volwassenen, zijn vaak sneller in hun bewegingen en komen vaak vanuit onverwachte richtingen aanrennen. Honden begrijpen dit niet goed en vinden het daardoor eng. Vaak houden ze dan wat afstand van kinderen. Dwing deze honden nooit om contact met kinderen te maken! De hond kan zich hierdoor in het nauw gedreven voelen en uit zelfverdediging happen. Geef de hond zijn veilige rustige hoekje en leer de kinderen om zich rustig te gedragen in zijn omgeving. Sluit de hond desnoods op in een bench (in een rustige hoek!) als er al teveel kinderen in huis rondrennen. Wen de hond langzaam aan de kinderen. Doe dit met één kind tegelijk. Lok de hond naar het kind toe (niet andersom!) en laat het kind de hond iets lekkers geven. Zorg ervoor dat het kind de hond niet aankijkt en zich heel rustig gedraagt. Bij angstige honden is het nog belangrijker om hond en kind nooit alleen te laten!

Top

Angst bij het kind

Als het kind bang is voor honden en er komt een hond in huis, moet dit langzaam ingeleid worden. Met een pup gaat dat meestal vrij goed, zeker als het kind een paar keer mee gaat naar de fokker om de pup te zien groeien. Bij een volwassen hond lukt dat uiteraard niet. Het voordeel van een volwassen hond is, dat deze over het algemeen wat rustiger zijn dan een pup en veel minder scherpe tanden hebben. Puppies hebben bovendien de neiging om in van alles te bijten. Een kind kan daar heel erg van schrikken. Goede uitleg naar het kind en een goede begeleiding van kind en hond zijn een must. Laat het kind niet wegrennen voor de hond en laat de hond niet achter het kind aanrennen. Breng een strikte scheiding aan tussen de plaats van de hond en de plaats van het kind. Ook in deze situatie kan een bench erg nuttig zijn. Zo kan het kind zich veilig voelen in dezelfde ruimte als de hond. Dwing het kind niet om dingen met de hond te doen, laat ze rustig naar elkaar toegroeien.

Top

Erfhond

Op boerderijen en buitenhuizen loopt de hond vaak de hele dag buiten rond. Zolang hij op het terrein blijft is er nauwelijks iemand die zich met hem bemoeit. De hond gaat het erf als zijn terrein zien en zal dit bewaken tegen vreemden. Dit gedrag wordt meestal gestimuleerd, omdat de hond daar ook vaak voor is aangeschaft. De hond gaat echter ook bepalen wat er op "zijn" erf gebeurt en zal zich vaak ook met de spelende kinderen bemoeien. Dit zijn situaties die vaak uit de hand lopen, vooral als buurkinderen ruzie met de eigen kinderen krijgen of als er wild met fietsjes wordt rondgereden of tikkertje wordt gespeeld. In dit soort situaties is het onverantwoord om een hond los op het erf te laten lopen. Verder zal enige gehoorzaamheidstraining zeker op zijn plaats zijn. Zorg dat de hond in een kennel is opgesloten als het "kinderspeelkwartier" is. Let er streng op dat de kinderen zich dan niet met de hond bemoeien. Dit wordt namelijk al snel pesterij en de hond zal dit willen rechtzetten zodra hij los is. Geef de hond voldoende aandacht voor en nadat hij in de kennel moest, zodat hij dit niet als straf gaat ervaren.

Top

Laatst gewijzigd op:

Deze pagina is onderdeel van de Hondenvraagbaak