Pubertijd

Inhoud:

Pubertijd

De puberteit is een periode bij honden, waar geen enkele eigenaar naar uitkijkt. In deze periode verandert de jonge hond in een jong-volwassenen. De lichamelijke en geestelijke veranderingen bij de hond gaan gepaard met instabiel gedrag. Vaak uit zich dit in ongehoorzaamheid en het uittesten van de baas. Het kan echter ook een periode zijn waarin de hond erg onzeker is. In beide gevallen heeft hij behoefte aan begripvolle, maar duidelijke leiding.
De puberteit kan vanaf vijf ą zes maanden gaan spelen, maar bij grotere rassen begint het vaak wat later. Bij consequent gedrag van de baas zal deze periode 3 tot 5 maanden duren. Een jaar later kan een tweede gevoeligheidsperiode optreden. Deze "tweede puberteit" is meestal niet zo sterk als de eerste. Bij 18 maanden is een hond over het algemeen volwassen. Grotere honden iets later, kleinere honden iets eerder.

Top

Lichamelijke veranderingen

In de periode dat honden in de puberteit raken, verandert er veel in hun lichaam:
Tussen de 22 en 30 weken is de groei van de hersenen en het zenuwgestel van de jonge hond geheel voltooid. Het skelet groeit nog door tot ongeveer 9 ą 12 maanden, dit verschilt per ras.
In deze periode wordt de hond geslachtsrijp. De geslachtsorganen produceren volop hormonen. Deze beļnvloeden de groei van het dier. Mannelijke dieren gaan uiterlijke kenmerken vertonen die bij hun geslacht horen (groter, vaak vollere kraag, bredere kop). Vrouwelijke dieren zullen een meer vrouwelijk uiterlijk krijgen.

Top

Veranderingen in het gedrag

Tot zo'n maand of 3 worden jonge honden door roedelgenoten niet als reu of teef, maar als pup behandeld. Ze staan eigenlijk een beetje buiten de rangorde. Ze mogen heel veel en krijgen alleen op hun donder als ze de (ruime) grenzen overtreden. Vanaf 3 maanden leeftijd moeten de pups zich meer aan de regels van de roedel gaan houden. Langzaamaan krijgen ze een plaatsje in de rangorde. Dat plaatsje is onderaan! De meeste jonge honden accepteren dit zonder problemen. Ze hebben nog weinig zelfvertrouwen en moeten de kunst nog van de oudere honden afkijken.

Wanneer de hond seksueel rijp wordt, zal hij zich meer en meer bewust worden van zichzelf. Dit is het moment waarop de puberteit zijn intrede gaat doen. De hond neemt niet zomaar meer genoegen met zijn plaatsje onderaan in de rangorde. Lichamelijk en geestelijk is hij er rijp voor om te kijken of hij een plaatsje kan stijgen.

De teefjes veranderen niet alleen van gedrag tijdens de drie weken van de eerste loopsheid, ook daarna zal het gedrag veel volwassener zijn. De reuen zullen willen gaan dekken, rijen, markeren en weglopen naar waar het, volgens hen, lekker ruikt. Ook zal in deze periode de puber beginnen met territoriaal gedrag: het verdedigen van het eigen territorium, waaksheid.

Top

Onafhankelijk, maar ook onzeker

De onafhankelijkheid van de puber neemt toe. Door de hormonale veranderingen neemt ook de interesse in andere honden toe. Door deze nieuwsgierigheid en de groeiende onafhankelijkheid lijkt het er soms op dat de hond onzeker is. Deels zal dit zo zijn. De hond begeeft zich immers op voor hem nieuw terrein. Dit zal tezamen met de door hormonen teweeg gebrachte snelle veranderingen in zijn lijf zeker tot onzekerheid leiden. In sommige situaties zal daarom enige steun van de baas zeker op zijn plaats zijn. Is de hond dus ineens bang om een gebouw in te gaan of een bruggetje over te steken, neem er dan de tijd voor en behandel de hond als een jonge pup: veel stimuleren, gebruik wat lekkers en help hem zijn angst te overwinnen.

Top

Dominant gedrag

Met het volwassen worden zal een deel van de honden dus proberen een hogere positie in de rangorde te krijgen. Dit gebeurt heel geleidelijk, het heeft soms zelfs wat vertederends, het lijkt alsof de pup/puber er niets mee voor heeft, maar pas op! Het is heel belangrijk dat de hond weet wie de baas is. De baas dient nu heel duidelijk en consequent naar de hond te zijn:

Top

Puberhonden en kinderen

Kinderen kunnen een hond geestelijk nog niet de baas. Toch zal de hond onder de kinderen in rangorde moeten staan. In de puberteit, als de hond zijn positie tracht te verbeteren, is het dus heel belangrijk om de hond niet de kans te geven zich boven de kinderen in rangorde te stellen. Dit betekent dat je nog meer dan normaal toezicht moet houden en moet bepalen wat er gebeurt. Als de hond te opdringerig wordt naar de kinderen, grijp dan in. Laat kinderen niet alleen de hond uitlaten, want dit is vragen om moeilijkheden.

Top

Reu-gedrag

Met het volwassen worden, zal de reu meer mannelijk gedrag gaan vertonen. Als baas kunnen en moeten we dit maar tot op zekere hoogte toestaan. Ook in de natuur bepaalt de ranghoogste wat de ranglageren nog wel en niet mogen. Waar moeten we op letten?

Top

Terugslag in opvoeding/training

De pubertijd is een moeilijke periode, zowel voor de baas als zijn hond. Je hebt veel tijd in de training van je pup gestoken en nu lijkt het ineens of hij/zij ineens niets meer weet. Alles is weg. Wanhoop niet en ga door. Blijf oefenen, desnoods op een lager niveau. Uiteindelijk zal de hond dan weer op het rechte pad komen. We geven een paar tips:

Top

Laatst gewijzigd op:

Deze pagina is onderdeel van de Hondenvraagbaak