FCI-Obedience (voorheen G&G)

Inhoud:

Top

Wat is FCI-Obedience?

FCI-Obedience is de nieuwe benaming voor G&G, hetgeen stond voor Gedrag en Gehoorzaamheid. Deze nieuwe naam is gekozen toen de programma's voor G&G1, 2 en 3 (nu FCI-Ob 1, 2 en 3 geheten) gelijk getrokken werden voor alle FCI-landen. Voorheen was alleen het G&G3-programma overal gelijk, nu dus ook de niveaus 1 en 2. Om dit te benadrukken heeft met de benaming ook internationaal gemaakt, dus FCI-Obedience. Het FCI is ervoor gezet om het onderscheid aan te geven met het Engelse Obedience, wat een ander programma is. Op veel verenigingen wordt nog steeds de oude naam G&G gebruikt. Hoewel we onze hond vanaf pup af aan al zaken aanleren als 'zit', 'af', 'hier', betreft het hier de zaken die voor huis-tuin-en-keuken gebruik nuttig zijn. Na de puppycursus kun je bij de meeste verenigingen verder trainen in enkele vervolgcursussen op clubniveau. De puntjes worden dan op de i gezet. Het is dan bijvoorbeeld niet mee voldoende als de hond komt, maar hij moet ook nog keurig recht naast je gaan zitten. Voor rondom huis is dit niet belangrijk, maar FCI-Obedience is een sport, waarbij het om de details gaat. Het is een sport, dus meer dan simpelweg gehoorzaamheid. Na de clubexamens kun je verder voor het examen FCI-Obedience-Beginners (FCI-ObB). Dit is een landelijk examen dat door keurmeesters van de Raad van Beheer wordt afgenomen. Als vervolg op FCI-ObB zijn er de FCI-Ob 1, 2 en 3 niveaus. De eisen voor deze niveaus zijn gelijk in alle bij de FCI aangesloten landen, het is dus een internationaal programma.

FCI-Ob is een trainingsvorm die niet specifiek gericht is op een gehoorzame huishond. Daarvoor zijn er namelijk teveel oefeningen die niet direct gericht zijn op huis-tuin-en-keuken gebruik. Voorbeelden daarvan zijn: het strak aan het been volgen en het plaatssturen. FCI-Ob is meer prestatiegericht of, zoals meestal gesteld wordt, trainingsgericht (in tegenstelling tot gehoorzame huishond-gericht). De oefeningen moeten met vrij grote precisie uitgevoerd worden. Voor de echte fanatiekelingen is het mogelijk om wedstrijden FCI-Ob (B, 1, 2 en 3) te lopen. De FCI-Ob diploma's kunnen ook gehaald worden door ťťnmaal in een wedstrijd voldoende punten te halen. Er moet dan wel ingeschreven worden met de mededeling dat voor het diploma gelopen wordt.

Voor het examen heb je een rashondenlogboek (voor rashonden) of een werkboekje (voor rasloze honden) nodig. Dit kun je aanvragen bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied (zie links). In deze boekjes worden de (positieve) resultaten van officiŽle evenementen vastgelegd en dus ook van de FCI-Ob-examens.

Top

De oefeningen

De reglementen en alle overige benodigde informatie zijn te vinden op de website van FCI-Obedience: www.fciobedience.nl. Je kunt ze ook hier downloaden: FCI-Ob reglement 2016-2020 In de reglementen zijn tabellen met de oefeningen opgenomen, die tijdens het examen of tijdens een wedstrijd FCI-Ob gedaan moeten worden. Tevens worden de te behalen punten aangegeven. De puntenaantallen worden altijd verkregen door het cijfer voor de oefening te vermenigvuldigen met een coŽfficiŽnt. Ook deze is in de tabel aangegeven. De werkwijze is dus als volgt. De keurmeester beoordeelt de oefeningen en geeft een cijfer tussen 0 tot 10 (bijvoorbeeld 9 voor het los volgen). Dit cijfer wordt vervolgens vermenigvuldigd met de genoemde coŽfficiŽnt (voor los volgen: 4) en aldus wordt het puntenaantal voor deze oefening verkregen (in dit voorbeeld dus 36). Om voor het diploma in aanmerking te komen moet een minimaal aantal punten behaald worden (voor aantal: zie tabellen) en moet voor de met een * aangegeven oefeningen tenminste 5 punten worden gehaald (dit is vůůr vermenigvuldiging met de coŽfficiŽnt). Er wordt onderscheid gemaakt tussen diploma en brevet. Een diploma krijgt met als men 70% van de punten gehaald heeft, een brevet als 80% van de punten behaald zijn. Voor Nederland is een diploma voldoende, internationaal gelden alleen de brevetten.

Tijdens een examen of wedstrijd mag de baas niet praten tegen de hond, behalve om hem een commando te geven of om hem na afloop van een oefening te belonen. De oefeningen worden dus in stilte gedaan. Ook gebaren mogen niet gemaakt worden, omdat ze gezien worden als extra commando's en dus puntenaftrek opleveren. Bij een aantal oefeningen op afstand worden wel ondersteunende gebaren toegestaan. Dit wordt dan expliciet vermeld.

Top

Voor wie is FCI-Ob geschikt?

Hoewel veel mensen de FCI-Ob-trainingen te strak vinden en niet Ďspannendí genoeg vinden, zijn de meeste baas-gerichte honden er zeker voor te porren. Ze zijn dan immers intensief samen met de baas bezig en dat is precies wat ze graag doen. Het ligt daardoor meer aan de baas; als die het leuk vindt, vindt de hond het meestal ook leuk.

FCI-Ob is geschikt voor bazen die het leuk vinden om met hun hond te trainen en die ook voldoende overwicht op hun hond hebben. Bazen die alleen maar een gehoorzame huishond willen hebben en verder geen interesse hebben om met de hond te trainen, zullen weinig plezier hebben in FCI-Ob. Ten aanzien van de geschiktheid van de honden kun je stellen dat in de praktijk vooral de herdershonden zeer succesvol in het FCI-Ob-gebeuren zijn. Toch ziet met ook wel verrassende rassen, zoals FoxterriŽr, Malamute, diverse jachthonden en gezelschapshonden.

Top

Laatst gewijzigd op:

Deze pagina is onderdeel van de Hondenvraagbaak