Rally-O

Inhoud:

Top

Wat is Rally-O?

De hierna volgende informatie komt voornamelijk van de site van de Nederlandse Rally-O site.

Rally-O staat voor Rally-Obedience. Deze vrij nieuwe hondensport komt uit de Verenigde Staten. Het wordt ook wel een combinatie van behendigheid en G&G genoemd, omdat het elementen van beide bevat. Met behendigheid heeft het gemeen dat er een parcours gelopen wordt met oefeningen. Meestal zijn dit gehoorzaamheidsoefeningen, maar soms ook een hoogte- of breedtesprong. Vanuit de G&G komt het element van gehoorzaamheidsoefeningen en het beoordelen op de wijze van uitvoeren. Daarvoor worden punten gegeven en degene met de hoogste score heeft gewonnen. Bij gelijke score heeft de combinatie gewonnen, die het parcours het snelste gelopen heeft. Dat laatste is dus weer en element uit de behendigheid.

Een groot verschil met de traditionele gehoorzaamheid, zoals G&G en Obedience is, dat het bij Rally-O toegestaan is om met de stem aanmoedigingen en om armgebaren te maken. In de lagere klasses mag ook nog in de handen geklapt en op het been geklopt worden. Alleen het aanraken van de hond is niet toegestaan.

Bij Rally-O worden maximaal 20 oefeningen uitgezet in een bepaalde volgorde. Het aantal oefeningen en de moeilijkheid hangt af van de klasse waarin men loopt. In volgorde van oplopende moeilijkheid zijn er drie klasses: Novice, Advanced en Ecxellent. De oefeningen worden op bordjes weergegeven. Vooraf mogen de deelnemers het parcours verkennen, net als bij behendigheid. Als de wedstrijd begint, lopen de combinaties een voor een het parcours. Op teken van de keurmeester start de combinatie en voert het parcours met oefeningen zonder verdere aanwijzingen uit. Elke combinatie start met 100 punten. De keurmeester trekt voor elke fout punten af en noteert de uiteindelijke score. De ringmeester neemt de tijd op. Om een kwalificatie te behalen moeten minmaal 70 punten behaald worden.

Top

Voor wie geschikt?

Rally-O is geschikt voor alle honden, zowel ras- als rasloze. Het is een leuk alternatief voor wie wel gehoorzaamheidsoefeningen wil doen met de hond, maar niet in het strakke G&G- of Obedience-keurslijf wil lopen. Doordat er bij Rally-O gepraat mag worden en armgebaren gemaakt mogen worden, is het een lossere, speelsere manier van gehoorzaamheidsoefeningen uitvoeren. Bij wedstrijden mag geen voer of speeltjes gebruikt worden, dus een zekere mate van gehoorzaamheid is toch wel vereist.

Top

De oefeningen

Enkele voorbeelden van Rally-O oefeningen

In totaal zijn er bij Rally-O 50 oefeningen. Oefeningen 1 t/m 31 zijn voor alle klasses, oefeningen 32 t/m 45 zijn voor de Advanced en Excellent klasses en oefeningen 46 t/m 50 zijn uitsluitend voor de Excellent klasse.
Een aantal oefeningen mogen meerdere malen in één parcours gebruikt worden. Dat zijn alle wendingen (b.v. rechtsaf, linksomkeert, 270 graden links) en de tempowisselingen (b.v. langzame pas, versnelde pas).
De oefeningen bestaan verder veelal uit positiewisselingen van de honden (zit, sta, af), volgwerk, voor roepen, aan de voet gaan, naast de baas gaan zitten en blijven zitten of liggen.

Afmetingen sprongen
Schofthoogte
hond
Sprong
hoogte
Sprong
breedte
Onder 25 cm 10 cm 20 cm (1 element)
25-38 cm 20 cm 40 cm (2 elementen)
38-50 cm 30 cm 60 cm (2 elementen)
vanaf 50 cm 40 cm 80 cm (3 elementen)

Bij een aantal oefeningen worden pionnen als hulpmiddelen gebruikt. Daar moet men omheen (b.v. spiraal) of tussendoor (b.v. slalom) lopen. Aanraken of omgooien van de pionnen levert puntenaftrek op.

In de hogere twee klasses komen ook hoogte- en breedte-sprongen voor. De hoogtesprong mag een open of dichte sprong zijn in elke kleur. De hoogte is afhankelijk van de hoogte van de hond, maar maximaal 40 cm. De breedtesprong heeft een breedte van tweemaal de hoogte van de hoogtesprong. Het aantal elementen bij de breedtesprong is afhankelijk van hoe breed de sprong moet worden (zie details in de tabel)

De oefeningen moeten in de aangegeven volgorde gelopen worden en binnen 1 meter van het betreffende bordje uitgevoerd worden. Tussen de oefeningen in loopt de geleider in vlotte wandelpas, met de hond volgend naast zich. Tempo-wisselingen zijn alleen toegestaan als dit op de bordjes wordt aangegeven. Het is dus niet toegestaan om na de laatste oefening naar de finish te rennen.

Top

De puntentelling

Zoals gezegd zijn maximaal 100 punten per parcours te verdienen. De keurmeester trekt punten af bij fouten. Afhankelijk van de ernst van de fout worden meer of minder punten afgetrokken. Degene met het hoogste puntentotaal is winnaar. Bij gelijke punten telt de snelste tijd en indien ook deze gelijk is heeft de jongste hond gewonnen.

De volgende puntenaftrek wordt gehanteerd:
-1 punt
 
basispositie niet correct, strakke lijn, hond hindert, slechte zit of af, scheef voor, traag, aarzelend, commando weigeren aantikken pylon/bordje
-3 punten
 
herhalen oefening (mag max. 2 keer)
omgooien pylon of bordje
-5 punten
 
hond is slecht onder appel, overdadig blaffen
luid/intimiderend commando van baas
-10 punten onjuiste uitvoering oefening
-1-10 punten
 
 
gebrek aan teamwerk (b.v. hond loopt weg, snuffelt veel)
gebrek aan energie (b.v. te sloom lopen)
fout geleider (b.v bijna oefening missen)
NQ
 
 
 
 
 
 
Non qualification = geen score
bij het niet halen van de minimaal vereiste 70 punten
missen oefening of verkeerde volgorde
voortdurend strakke lijn, meer als 3x snuffelen op de grond
Herhaaldelijk fysiek of ruw corrigeren door geleider
plassen/poepen in de ring

Top

De klasses

In de Rally-O-wedstrijden zijn diverse klasses:

Novice: - Alle oefeningen worden aangelijnd uitgevoerd
- het parcours bestaat uit 10-15 oefeningen
- 3-5 oefeningen bevatten een halt-onderdeel
Advance: - alle oefeningen worden onaangelijnd uitgevoerd
- het parcours bestaat uit 12-17 oefeningen
- 3-7 oefeningen bevatten een halt-onderdeel
- minimaal 3 advanced oefeningen en een sprong
Excellent: - alle oefeningen worden onaangelijnd uitgevoerd
- het parcours bestaat uit 15-20 oefeningen
- 3-7 oefeningen bevatten een halt-onderdeel
- minimaal 3 advanced oefeningen, minimaal 2 excellent oefeningen
- twee sprongen en de Ere-oefening

Indien drie keer een kwalificatie gehaald is in een bepaalde klasse gaat men over naar de volgende klasse.

Top

Laatst gewijzigd op: