Verkeerszekere Hond / Begeleidingshond

Inhoud:

Top

Verkeerszekere Hond / Begeleidingshond (VZH/BH)

Verkeerszekere hond is een officieel landelijk examen, afgenomen door de commissie Werkhonden van de Raad van Beheer. Het is een gehoorzaamheidsexamen, dat ter voorbereiding van diverse werkhonden-trainingen en -examens wordt gedaan, zoals IPO, speuren, reddingshondenwerk. Eigenlijk is het bijna gelijk aan het appèl-gedeelte van IPO1, maar het is een zelfstandig onderdeel, dat ook los van andere trainingen kan worden gedaan. VZH wordt ook wel BH genoemd, naar de Duitse equivalent Begleitungshund ofwel Begeleidingshond. Het is een combinatie van trainingsoefeningen en gedrag in onze samenleving. Als zodanig zou je het kunnen zien als een combinatie van G&G-training en het GH-examen. De trainingsoefeningen vereisen echter een hoger trainingsniveau van de hond dan bij GH, vergelijkbaar met G&G-1. De praktijkoefeningen worden onder moeilijkere omstandigheden gedaan en de eisen liggen ook hoger dan bij GH. Hierdoor gaat het verder dan het gemiddelde huishonden-niveau. GH is later ontstaan dan VZH.

Het examen Verkeerszekere Hond bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel test de gehoorzaamheid van de hond op het trainingsveld. Het tweede onderdeel test het sociale gedrag van de hond op straat en bij aanwezigheid van alle verkeersdeelnemers die je tegen kunt komen.

Voor het examen heb je een hondenlogboek nodig. Dit kun je aanvragen bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied. In deze boekjes worden de (positieve) resultaten van officiële evenementen vastgelegd en dus ook van de VZH-examens.

Top

Twee afdelingen

Het VZH-examen bestaat uit twee afdelingen. De eerste afdeling zijn de gehoorzaamheidsoefeningen. Deze worden op het trainingsveld uitgevoerd. Er moeten minimaal 42 punten gehaald worden om van start te mogen gaan bij de tweede afdeling, de praktijk. Deze tweede afdeling wordt idealiter in een winkelstraat of ander redelijke drukke straat uitgevoerd. Er worden geen punten uitgedeeld, maar er wordt beoordeeld of de hond de oefeningen op voldoende niveau uitvoert en of zijn gedrag naar mensen, verkeer en andere honden voldoende is. Zo ja, dan ben je geslaagd, zo nee, dan ben je gezakt en moet je het gehele examen over doen (dus zowel A als B).

Top

Voor wie is VZH/BH geschikt?

Zoals gezegd wordt VZH vaak gedaan ter voorbereiding op diverse werkhonden-trainingen. Daarvoor moet de hond immers een bepaald basis-appèl hebben. Als je dus van plan bent om IPO, speuren of reddingshondenwerk te gaan doen, dan kun je beter VZH kiezen dan G&G, omdat je een VZH-diploma nodig hebt om deel te mogen nemen aan examens voor de genoemde werkdisciplines (overigens bijten G&G en VZH elkaar niet, dus je kunt gerust beide doen).
In principe kan het VZH-diploma gemakkelijk gehaald worden met een baasgerichte, niet al te bange of agressieve hond. De training is iets minder strak dan bij G&G, maar nog steeds vrij "formeel" en daar moet je als baas van houden. Verder vereist het een goed overwicht over je hond.
Voor het VZH-examen moet de hond minimaal 12 maanden oud zijn.

Top

Tabel VZH/BH

Onderdelen Verkeerszekere Hond (VZH/BH) Max Puntenaftrek
Afdeling A: Gehoorzaamheid 60  
1 Volgen aan de lijn Het uitvoeren van het loopprogramma (zie figuur onderaan) met aangelijnde hond, de lijn dient in de linkerhand gehouden te worden en moet doorhangen. Er worden wendingen gemaakt en tempowisselingen. Ook dient gevolgd te worden door een groep van 4 personen, waarin ook een keer moet worden haltgehouden. Na afloop van de oefening wordt buiten de groep haltgehouden. 15 Voordringen, zijwaarts afwijken, achter blijven, hulpcommando's, lichaamshulp, onoplettendheid, teveel onder druk staan
2 Vrij volgen Idem met een los volgende hond. De geleider hangt de riem over zijn schouder of stopt deze in zijn zak. Tijdens dit loopprogramma werd voorheen de schotproef uitgevoerd, maar tegenwoordig is er geenschot meer in het VZH-examen. 15 idem als bij aangelijnd volgen.
3 Zit-oefening Vanuit de beginpositie loopt de geleider met de los volgende hond 10-15 pas rechtuit en houdt dan halt. Op commando moet de hond vervolgens snel en recht gaan zitten en blijven, waarna de geleider weer doorloopt. Als de geleider op minimaal 15 pas afstand van de hond is draait deze zich om. Op aangeven van de keurmeester gaat de geleider terug naar zijn hond en neemt de beginpositie in. 10 Fouten in het volgen, traag zitten, onrustig zitten leidt tot puntenaftrek. Gaan staan of liggen is 5 punten aftrek, plaats verlaten is onvoldoende
4 Af-oefening Vanuit de beginpositie loopt de geleider met de los volgende hond 10-15 pas rechtuit en houdt dan halt. Op commando moet de hond vervolgens snel en recht gaan liggen en blijven liggen, waarna de geleider weer doorloopt. Op minimaal 30 pas afstand van de hond draait de geleider zich om. Op aangeven van de keurmeester roept de geleider zijn hond voor (hij houdt daarbij zijn armen naast zijn lichaam omlaag). De hond moet recht en kort voor de geleider gaan zitten. Hierna geeft de geleider het commando Voet, waarna de hond naast het linkerbeen moet gaan zitten (de hond mag voor- of achter de baas om lopen). 10 Puntenaftrek: fouten in het volgen, traag liggen, traag voorkomen, vertragen bij voorkomen, houding corrigeren van geleider (o.a. spreidstand aannemen), fouten bij het voorzitten en bij het aan de voet gaan. Gaan staan of zitten is 5 punten aftrek, plaats verlaten is onvoldoende.
5 Afliggen met afleiding Voor aanvang van afdeling A van een andere hond brengt de geleider de aangelijnd volgende hond naar een door de keurmeester aangegeven plaats, neemt de beginpositie in, lijnt de hond af en legt de hond af. De geleider verwijdert zich minimaal 30 pas van de hond en gaat, in het zicht, met zijn rug naar de hond staan. De hond blijft achter zonder lijn of ander voorwerp. Tijdens deze oefening wordt door een andere combinatie de oefeningen 1 t/m 4 afgewerkt. Op aangeven van de keurmeester gaat de geleider naar zijn hond, laat hem zitten en lijnt hem na 3 seconden aan. Hierna wordt met aangelijnd volgende hond naar de keurmeester gegaan om zich te melden voor oefening 1. 10 Puntenaftrek: onrustig gedrag geleider of andere verdekte hulp, onrustig liggen van de hond, gaan staan of zitten, verplaatsing van meer dan 3 meter na oefening 3 van de andere combinatie, te vroeg opstaan bij het ophalen. Hond komt de geleider tegemoet bij het ophalen: max 3 punten aftrek. Geen punten: hond verplaatst meer dan 3 meter vóór oefening 3 van andere combinatie.
Afdeling B: praktijk geen punten, alg. beoordeling:
geslaagd / afgewezen
1 Gehoorzaamheid en gedrag in het verkeer Op aanwijzing van de keurmeester loopt de combinatie, met aangelijnd volgende hond, een rechte lijn van de keurmeester af. De hond moet netjes volgen en zich onverschillig tonen ten opzichte van ander verkeer. Onderweg wordt de combinatie ingehaald door een fietser (die op ca. 1 meter achter de hond belt) of door een jogger (die rakelings passeert). Hierna keert de geleider en loopt naar de keurmeester. Daarbij wordt de combinatie door een voetganger gesneden. n.v.t. Hond mag schrikken, maar moet zich herstellen en gewoon verder volgen. Angst of agressie: examen wordt afgebroken.
2 Gedrag in moeilijkere situaties Hierbij is medewerking van het publiek noodzakelijk (anders moet men naar een druk bezochte plaats). De geleider neemt de beginpositie in op ca. 30 pas afstand van een grote groep mensen, waarin ook een geleider met hond loopt. De groep komt als een gesloten front recht op de combinatie af. Hiermee wordt winkelend publiek nagebootst. De groep mensen moeten zich normaal gedragen, gewoon praten en geen aandacht aan de hond schenken. Men mag echter geen vrij baan maken voor de hond. De geleider volgt met zijn hond door de groep. Na 30 passen draaien zowel de groep als de combinatie om en volgt de geleider nogmaals door de groep. n.v.t. Het examen wordt afgebroken als de hond niet door de groep heen wil, maar deze ontwijkt of zich agressief of angstig gedraagt. Als de hond de meewandelende hond aanvalt wordt het examen ook afgebroken. Valt de meewandelende hond uit en reageert de te beoordelen hond hierop, dan mag hij gecorrigeerd worden. Dit moet wel effectief zijn, dus gaat de hond toch door, dan wordt het examen afgebroken.
3 Reactie op onaangename situatie De geleider laat de hond naast hem zitten of liggen. Het publiek gaat vervolgens normaal pratend en niet extra dreigend kort om de combinatie heen staan, waarbij de combinatie nauw wordt ingesloten. De geleider mag tegen de hond praten en de hond hoeft niet persé te blijven zitten of liggen. De geleider mag daartoe wel een commando geven. De lijn mag niet strak gehouden worden. n.v.t. Toegestaan: onrustig, bedrukt, gaan zitten of staan. Examen wordt afgebroken als de hond uit de groep wil (vlucht) of gromt (agressie).
4 Reactie op andere honden Alle deelnemers staan op een rij met een onderlinge afstand van ca. 2 meter en met het front naar de keurmeester. De honden staan onder appèl. Elke geleider (één voor één) volgt op aanwijzing van de keurmeester met zijn hond zig-zag door en langs de honden (bij onvoldoende deelnemers worden er figuranten ingezet). n.v.t. Honden die uitvallen of zich agressief gedragen worden van verdere deelname uitgesloten.
5 Gedrag van de voor korte tijd alleen gelaten, aangelijnde, hond Op aanwijzing van de keurmeester worden de honden op ruime afstand van elkaar vast gezet en gaan de geleiders voor 2 minuten uit het zicht van de honden. Tijdens deze periode loopt de keurmeester of een assistent recht op de hond af en passeert deze op korte afstand (stevig doorstappen, geen oogcontact). Hierna loopt een figurant met hond op min. 2 en max.3 meter langs alle honden (figurant-hond aan de buitenkant). Hierna mogen de geleiders hun hond weer ophalen. n.v.t. Niet fout: beetje onzeker/onwennig, nieuwsgierig en/of snuffelend aan de lijn trekken. Uitsluiting: agressie (blaffen/grommen naar naderende persoon), vluchten (strak achteruit in lijn hangen), fel en agressief uitvallen naar andere hond.
Totaalscore 60+  

De geleider kan alleen van start gaan met afdeling B, indien voor afdeling A minimaal 42 punten behaald zijn.
Indien de combinatie voor afdeling B afgewezen wordt is deze gezakt voor het gehele examen en dient zowel afdeling A als afdeling B over gedaan te worden.

Top

Loopschema voor VZH en IPO

Top

Hiernaast staat schematisch het loopschema, dat voor het volgen gebruikt wordt. Dit loopschema wordt ook bij IPO gebruikt. De geleider moet het loopschema uit zijn hoofd kennen en zelfstandig uitvoeren.

Aan-/afmelden

De geleider meldt zich direct bij de start en na afronden van elk examenonderdeel aan of af bij de keurmeester. Hij gaat daartoe met zijn aangelijnde hond naar de keurmeester, houdt halt en laat de hond aan de voet zitten. Vervolgens meldt hij wie hij is, welke hond hij heeft en waarvoor hij zich voor aan-/afmeldt (eigen naam, stamboomnaam van de hond en examen en onderdeel noemen, dus b.v. "Geleider Piet de Boer met de hond Bello van Kennelvreugd meldt zich aan voor VZH, afdeling A"). Vanuit deze positie begint het volgparcours. Het einde van het volgen is steeds een stop-en-zit.

Keerwending

De keerwending wordt met een linksomkeert of een Duitse draai gedaan. De geleider dient op dezelfde lijn terug te gaan, dus bij een linksomkeert moet de hond voor de baas wijken. Bij een Duitse draai draait de geleider op de plaats tegen de klok in, de hond loopt met de klok mee om hem heen. Ook hierbij loopt de geleider op dezelfde lijn terug.

De groep

De groep wordt gevormd door minimaal 4 mensen die zich ook kunnen bewegen. De geleider moet tenminste bij een persoon linksom en bij een ander persoon rechtsom (dit is in het schema getekend als een gestippelde 8). Daarna houdt de combinatie halt in het midden van de groep. Daarna verlaat de combinatie de groep, doet nog één linker wending en houdt halt. Dit is het einde van het loopschema. Hierna volgen nog het volgen met zit en het volgen met af, die elk op een rechte lijn in de lengte van het veld gedaan worden.

Bij het aangelijnd volgen eindigt men met de groep. Hierna wordt de lijn losgekoppeld en om de schouder of in de zak gestoken. Daarna begint het los volgen, waarbij als eerste de groep gedaan wordt.

Top

Laatst gewijzigd op:

Deze pagina is onderdeel van de Hondenvraagbaak